Home » Koľko stojí občiansky preukaz a do akých krajín s ním môžete cestovať aj bez pasu?

Koľko stojí občiansky preukaz a do akých krajín s ním môžete cestovať aj bez pasu?

Občiansky preukaz (OP) je základným identifikačným dokumentom každého občana Slovenskej republiky. Jeho držanie je povinné pre všetkých občanov od 15 rokov a slúži nielen na identifikáciu, ale aj na cestovanie do viacerých krajín.

Na čo slúží občiansky preukaz?

Okrem preukazovania identity ho môžete využiť aj na rôzne iné účely, ako napríklad:

Cestovanie

OP vám umožňuje cestovať bez pasu do viac ako 70 krajín sveta, vrátane všetkých krajín Európskej únie, Schengenského priestoru a mnohých ďalších.

Elektronické služby

S OP s čipom môžete využívať rôzne elektronické služby verejnej správy, ako napríklad elektronické podanie daňového priznania, vybavenie výpisu z katastra nehnuteľností alebo elektronické podpisovanie dokumentov.

Overenie veku

OP vám môže poslúžiť na overenie veku pri vstupe do prevádzok, kde je to vyžadované, napríklad do barov, klubov alebo na nákup alkoholu a cigariet.

Identifikácia pri vybavovaní úkonov

OP môžete potrebovať aj pri vybavovaní rôznych úkonov na úradoch, bankách alebo u poisťovní.

Koľko stojí občiansky preukaz?

Cena za vydanie občianskeho preukazu sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je vek žiadateľa, dôvod vydania či urýchlenie procesu. Štandardné poplatky za občiansky preukaz platný na 10 rokov sú nasledovné:

  • Pre občanov nad 15 rokov – Štandardný poplatok za vydanie občianskeho preukazu je 7 EUR.
  • Pre deti do 15 rokov – Pre deti je občiansky preukaz vydávaný bezplatne.
  • Výmena preukazu z dôvodu straty alebo poškodenia – Poplatok je 25 EUR.
  • Urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní – Poplatok je 20 EUR + základný poplatok.

Cestovanie s občianskym preukazom

Občiansky preukaz vám umožňuje cestovať do viacerých krajín bez potreby pasu. Slovensko je členom Európskej únie a Schengenského priestoru, čo znamená, že v rámci týchto zón môžete cestovať len s občianskym preukazom. Medzi tieto krajiny patria členské krajiny Európskej únie (EÚ), ako Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko a mnohé ďalšie. Krajiny Schengenského priestoru mimo EÚ a do ktorých môžete cestovať len s OP sú Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. Celý zoznam krajín, do ktorých môžete cestovať s OP bez pasu, nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Okrem toho existujú aj niektoré ďalšie krajiny, ktoré umožňujú vstup na svoje územie na základe občianskeho preukazu. Medzi ne patria Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora a Albánsko.

Ako si vybaviť občiansky preukaz?

Vybavenie občianskeho preukazu je pomerne jednoduchý proces:

  1. Navštíviť miestne oddelenie dokladov – Zájdite na príslušné oddelenie dokladov podľa miesta vášho trvalého bydliska.
  2. Vyplniť žiadosť – Vyplňte formulár žiadosti o občiansky preukaz. Ak potrebujete preukaz urýchlene, nezabudnite na to upozorniť.
  3. Predložiť potrebné dokumenty – Prinesiete so sebou rodný list, prípadne starý občiansky preukaz alebo iné identifikačné dokumenty.
  4. Zaplatiť poplatok – Uhradíte príslušný poplatok podľa dôvodu vydania a požadovanej rýchlosti vybavenia.

Občiansky preukaz je dôležitý doklad, ktorý by ste mali mať vždy pri sebe. S ním môžete cestovať bez pasu do mnohých krajín sveta a využívať rôzne elektronické služby.